Besøg os på facebook
Se vores Instagram
Se vores Youtube
Get B2B login
Wait...
Dette er handelsesbetingelserne for
FutureSALES Aps
Damsbovej 7
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 63401800
mail.: info@futureSALES.eu
web.: www.futuresales.eu
CVR: 26990408
herefter blot benævnt FutureSALES.

Disse handelsbetingelser er gældende for enhver samhandel med FutureSALES, uanset om der er indgået en skriftlig eller mundtlig aftale, om det drejer sig om køb af varer eller serviceydelser, eller om det er salg, udlejning eller anden serviceydelse udført af FutureSALES. Og det forudsættes, at du er bekendt med disse betingelser, når du henvender dig til FutureSALES.

KØB:
SPECIELT OM UOPFORDRET VARE- ELLER ANDET SALG TIL FutureSALES.:

Alle uopfordrede henvendelser omkring varesalg til FutureSALES SKAL foregå skriftligt. Ansatte ved FutureSALES kan ikke acceptere uopfordrede telefoniske tilbud af nogen art. Foreligger der ikke en skriftlig accept af indgået aftale anses alle former for fremsendte fakturas som ugyldige, og vil ikke blive betalt.


PRISER:
PRISFORBEHOLD M.V.:

Alle priser er er excl. 25% moms og i DKK, , hvor intet andet nævnes. Der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. Færøerne og Grønland. Alle priser er AB vores lager, med mindre andet klart er aftalt.

SPECIELT OM FORUDBETALING:

FutureSALES vil gerne gøre opmærksom på at forbrugernes retsstilling er væsentlig ringere/dårligere ved forudbetaling. For yderlig information henvises til forbrugerstyrelsens hjemmeside. Www.fs.dk. Vil du som kunde sikre dig bedst muligt mod tab når du handler på Internettet, så benyt dankortet eller muligheden for at købe på postopkrævning . Pga. forbrugerens ringere/dårligere retsstilling har vi derfor besluttet at FutureSALES IKKE tager imod forudbetaling.

SPECIELT OM EFTER AFTALE:

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan benyttes såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med FutureSALES. Så fremt der ikke foreligger aftale omkring betaling, kan De henvende Dem til Future Light pr. telefon eller via mail. Opnås betalingsaftale, og er betaling ikke FutureSALES i hæned senest på forfaldsdatoen, forbeholder FutureSALES sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldtidspunkt og indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav fra FutureSALES, som ikke skriftligt er godkendt af FutureSALES og har ej heller ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Future Light forbeholder sig ejendomsretten til leverede vare, indtil hele købesummen inkl. Leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.


SPECIELT OM PRISGARANTI:

Vi giver prisgaranti på de fleste af de produkter vi sælger. Prisgarantien er ikke gældende overfor konkurssalg, restpartier eller udgåede varer. Den er heller ikke gældende, såfremt det tidsbegrænsede, antalbegrænsede eller på anden måde betingede tilbud fra andre leverandører.

BESTILLINGER:

Bestillinger kan modtages på telefon, pr. brev, fax, E-mail eller ved brug af bestillingsmodulet på FutureSALES’s hjemmeside. En ordre er bindende medmindre andet er aftalt.

AFBESTILLINGER:

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget. Alternativt kan det ske ved at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som hvor bestillingen er foretaget.

RETURNERING VED DØRSALG/AFHENTNING:

Ved dørsalg forstås, køb som er foretaget i vores butik. Ved afhentning forstås øvrige bestillinger, som er afhentet på vores adresse. Ved dørsalg og afhentning er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker. Skulle købet alligevel fortrydes indenfor 7 dage, udsteder vi gerne et tilgodebevis eller tilbyder ombytning til andet produkt, med mindre andet er aftalt. Øvrige aftaler skal fremgå af fakturaen.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, og varen skal efterfølgende kunne sælges som ny. Varer der ønskes returneret inden 7 dage, men som ikke umiddelbart kan sælges som ny, kan ikke krediteres til det, på købstidspunktet fakturerede beløb, men kan ansættes skønsmæssigt af Future Light ud fra en mulig salgsværdi.

Ikke afhentede varer tilbagefaktureres efter 8 dages henliggetid. Der pålægges 50,- i gebyr næste gang der handles, såfremt ordren ikke er blevet afhentet rettidigt. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Der ydes ingen returret for samlede Pc-systemer, bestillingsvarer eller varer indeholdende software hvor der er gjort an brud på forseglingen. Tilbagekøb af ram og processorer sker altid til prisen på kundens faktura, eller ved prisfald til den aktuelle dagspris. Software pakker der har været åbnet, kan ikke returneres.

RETURNERING VED FJERNSALG:

Ved fjernsalg forstås køb foretaget via telefon eller Internettet, og hvor varerne bliver afsendt til kunden eller en anden foruddefineret adresse fra købers side. Ved fjernsalg har køberen 14 dages returret fra tidspunktet hvor varen bliver overdraget til modtageren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris ekskl.. Fragt, hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Varer der ønskes returneret inden 14 dage, og hvor varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af FutureSALES ud fra en mulig salgsværdi. Der ydes ingen returret for samlede Pc-systemer, da disse er unikke og tilpasset kunden behov jf. kundens bestilling/specifikationer. Bestillingsvarer eller varer indeholdende software hvor der er gjort an brud på forseglingen kan ikke returneres.

Sådan returnere du:

Ønsker du fortryde dit køb jf. ovenstående kan det ske på følgende måder. Varen returneres til FutureSALES vedlagt en kopi af købsfaktura, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Future Light. Vi anbefaler at De anfører Deres konto oplysninger for hurtig overførsel af Deres tilgodehavende. Husk at der skal være både registrerings og kontonummer for at vi kan overføre beløbet.

FutureSALES anbefaler at du retter henvendelse til FutureSALES pr. telefon eller via e-mail hvor det oplyses til en sælger at du ønsker at fortryde købet. Retur adresse, telefonnr. Og e-mail findes under menupunktet butikken. Herefter returneres produktet til FutureSALES, vedlagt en kopi af købsfaktura, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos FutureSALES. Vi anbefaler at De anfører Deres konto oplysninger for hurtig overførsel af Deres tilgodehavende. Husk at der skal være både registrerings og kontonummer for at vi kan overføre beløbet. Varer der returneres på efterkrav eller ufranko nægtes modtagelse. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning ! FutureSALES anbefaler at varen returneres via Postdanmark, og at varen fremsendes på modtagerkvittering. Således fjernes enhver tvivl om hvorvidt at varen er blevet udleveret til FutureSALES og kunden har mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

REKLAMATION PÅ NYT HARDWARE:

På nyt hardware ydes der 24 måneders reklamationsret mod fabrikationsfejl, medmindre andet er anført, hvilket skal fremgå på købsbevis eller faktura. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. FutureSALES kan ikke drages til ansvar for tabte data og andre følgeskader, som varer solgt af Future Light måtte have skabt. Forbrugsvarer, så som pærer, er ikke omfattet af denne reklamationsret, men er der fejl ved varen, skal dette ske umiddelbart, hvorefter ombytning vil finde sted vederlagsfrit på vores adresse. Vi forbeholder os ret til at returnerer produktet til producenten for inspektion, inden evt. ombytning kan finde sted.

MEDFØLGENDE MANUALER M.V.:

Medfølgende manualer til FutureSALES’s produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Future Light om at disse skal være på dansk, men søges dog som hovedregel, at være på et af de 3 europæiske
hovedsprog; engelsk, tysk eller fransk.

MISBRUG OG INDGREB:

Al garanti bortfalder ved misbrug eller indgreb, samt fejlmontering af hardwaren, herunder også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

KOMPATIBILITET:

FutureSALES kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i konfiguration af FutureSALES sammensatte komponenter.

REKLAMATION OVER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles FutureSALES snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden på det tidspunkt, hvor køberen burde have opdaget fejlen eller manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden rimelig tid efter modtagelsen. Såfremt der ikke afgives erklæring omkring produktets fejl eller mangel inden for rimelig tid, vil det efterfølgende være vanskeligt at kontrollere, hvilket kan besværliggøre det efterfølgende forløb.

MODTAGELSE AF PRODUKTER SKADET I FRAGT:

Hvis en forsendelse er blevet beskadiget undervej, skal dette øjeblikkeligt meddeles FutureSALES, og under alle omstændigheder inden 3 dage fra levering. Hvis pakken har synlige skader, eller på anden måde ser ud som om, den har være igennem en hårdhændet behandling, skal modtagelse nægtes, således at den returneres til FutureSALES.

MODTAGELSE OG RETURNERING AF FORKERTE ELLER DEFEKTE PRODUKTER:

FutureSALES fremsender ordrebekræftigelser som bedes kontrolleret. Hvis FutureSALES fremsender et produkt som ikke er i overensstemmelse med ordrebekræftigelsen, ombyttes produktet uden omkostning for kunden. Hvis et produkt er defekt lige ud af boksen, betragtes det normalt ikke som en reparationssag, men en ombygningssag, hvor FutureSALES ombytter varen så hurtigt som muligt. FutureSALES fremsender returlabels, kunden kan ikke selv arrangere fragt, og FutureSALES dækker ikke fragtomkostninger fra tredje part, med mindre der foreligger en klar og skriftlig aftale om dette.

SPECIELT OMKRING ANSVAR OG TREDJE PART:

Erstatning for evt. personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar. FutureSALES er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af FutureSALES. FutureSALES er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning FutureSALES måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde FutureSALES skadesløs i samme omfang, som FutureSALESs ansvar er begrænset efter ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. FutureSALES og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet eller ydelsen.

SPECIELT OMKRING INDIREKTE TAB:

FutureSALES kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab. Hvis et produkt går i stykker, er defekt ved modtagelsen eller et stykke arbejde ikke udført tilfredsstillende, er det FutureSALESs pligt, at rette dette indenfor rimelig tid. FutureSALESs erstatningspligt omhandler udelukkende det leverede produkt eller udførte stykke arbejde. FutureSALES dækker ikke eventuelt fremskaffelse og leje af andre produkter, med mindre der klart foreligger en skriftlig aftale herom.

TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL:

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til FutureSALES, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr svarende til den tid der er forbrugt i forbindelse med test eller fejlsøgning. Arbejdstiden beregnes med timetakst og er pr. påbegyndt halve time. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår da varen ellers vil blive henlagt indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet ! Medfølger der tilbehør som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte faktura, kan FutureSALES ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive faktureret 100,- i gebyr til ny emballage.

Komplette Pc-systemer som ikke er samlet eller monteret af FutureSALES, og hvor der skal fortages fejlsøgning vil FutureSALES beregne tiden til fejlsøgning med timetakst. Arbejdstiden beregnes pr påbegyndt halve time. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke at Future Light foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

FutureSALES anbefaler at man fortager online reklamation, eller vedlægger købsfaktura samt liste over indholdet i forsendelsen.

FutureSALES’S BEHANDLING AF RETURVARER:

Vi forbeholder os ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet vi ikke har indflydelse på returneringssiden fra fabrikanten. Såfremt vi tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Vi er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret.

REPARATIONER:

På reparationer ydes der 3 måneders garanti på selve reparationen.

TAB AF DATA:

FutureSALES kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Future Light opfordrer derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang FutureSALES måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

FORSENDELSE:

Alle varer sendes som udgangspunkt med Postdanmark, såfremt ikke andet er aftalt. FutureSALES tilstræber at alle varer bliver afsendt samme dag som vi modtager ordren, såfremt varerne er på lager. Se vores online lagerstatus på siden. Bestilles nogle varer, som ikke er på lager, så afsendes ordren, når alle varer er leveringsklare. Så ønsker du at modtage de varer som er på lager, og de andre varer senere, så skal du afgive 2 ordre, en for dem som du ønsker med det samme, såfremt de er på lager, og en ordre på de varer som ikke er lagervare.